אופן ההתקשרות

  • ההתקשרות אתנו היא בריטיינר בלבד
  • התשלום מתבצע אך ורק בהוראת קבע ב- 1 לכל חודש עבור אותו החודש עצמו (אותה ניתן לבטל בכל עת)
  • צורה זו של תשלום מבטאת מבחינתנו את המחויבות האישית והארגונית שלכם לתהליך.
  • אין התחייבות כספית מראש לטווח ארוך.
  • אתם מוזמנים לעבוד אתנו כל עוד אתם מרוצים מהתוצאות, ומשוכנעים שהעבודה אתנו כדאית.